iMunis eDeska

Obecní úřad Janov

Úřední deska – Stav k 19. 8. 2018 20:01:04

Nalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 16.8.2018 14:23:32

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků OUJ/2018 Oznámení obce Janov 16.8.2018 6.10.2018 16.8.2018 dokument PDF (159 kB)
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva HSY/011/2018 Výběrová řízení UZSVM 7.8.2018 4.9.2018 7.8.2018 dokument PDF (1,5 MB)
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva č.HSY/012/2018 Výběrová řízení UZSVM 7.8.2018 4.9.2018 7.8.2018 2 dokumenty
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva č.HSY/010/2018 Výběrová řízení UZSVM 7.8.2018 4.9.2018 7.8.2018 2 dokumenty
Program jednání Zastupitelstva obce Janov na 16. 8. 2018 (nemá) Konání Zastupitelstva 3.8.2018 21.8.2018 3.8.2018 dokument PDF (65 kB)
Závěrečný účet SMSV Janov-Strakov-Mikuleč za rok 2017 OUJ/2018 Závěrečný účet 24.7.2018 30.6.2019 24.7.2018 6 dokumentů
Závěrečný účet obce Janov za rok 2017 4-5/2018 Dokumenty 9.7.2018 31.12.2018 9.7.2018 6 dokumentů
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Janov OUJ/0492/2018 volby 29.6.2018 6.10.2018 29.6.2018 dokument PDF (133 kB)
Oznámení pověřence - GDPR - Oznámení 24.5.2018 22.6.2020 24.5.2018 dokument PDF (488 kB)
Rozpočtové opatření č.1,2,3 OUJ/2018 rozpočet 10.5.2018 31.12.2018 10.5.2018 3 dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - TJ Sokol Janov 5-8/2017 Veřejnoprávní smlouvy 14.3.2018 14.3.2021 14.3.2018 dokument PDF (622 kB)
SMSV Rozpočtová opatření konečná úprava k 31.12.2017 OUJ/2018 Oznámení SMSV 9.3.2018 31.12.2018 9.3.2018 dokument PDF (65 kB)
SMSV Rozpočet na rok 2018 OUJ/2018 Rozpočet SMSV 9.3.2018 31.12.2018 9.3.2018 dokument PDF (65 kB)
Plán preventivně výchovné činnosti na rok 2018 OUJ/0091/2018 Infomace z radnice 25.1.2018 31.12.2018 25.1.2018 dokument PDF (33 kB)
ROZPOČET OBCE JANOV NA ROK 2018 OUJ/2017 Rozp. a hosp. obce 28.12.2017 31.12.2018 28.12.2017 dokument PDF (162 kB)
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě UZSVM/HSY/3870/2017- Oznámení UZSVM 6.9.2017 31.12.2023 6.9.2017 2 dokumenty
Dobrovolné svazky obcí a měst-povinně zveřejňované údaje OUJ/2017 Oznámení 23.3.2017 31.12.2030 23.3.2017 dokument PDF (346 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Janov OUJ/-/2017 Rozp. a hosp. obce 23.3.2017 31.3.2019 23.3.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OUJ/2017 Veřejnoprávní smlouvy 5.1.2017 14.1.2020 5.1.2017 dokument PDF (162 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu -/2015 Dokumenty 17.2.2016 20.2.2019 17.2.2016 dokument PDF (0,8 MB)
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě -/2015 Oznámení UZSVM 11.12.2015 31.12.2023 11.12.2015 dokument PDF (359 kB)
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě UZSVM/HSY/1110/2014- Doruč. veř. vyhl. Krajský úřad Pa kraj 26.3.2014 31.12.2023 26.3.2014 dokument PDF (519 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.