iMunis eDeska

Obecní úřad Janov

Úřední deska – Stav k 20. 4. 2018 22:14:57

Nalezeno 17 záznamů.Poslední změna: 20.4.2018 13:16:11

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zjišťování hranic pozemků OUJ/0365/2018 Oznámení Státní pozemkový úřa 20.4.2018 6.5.2018 20.4.2018 dokument PDF (615 kB)
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění a rekonstrukce přídělů - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky OUJ/0313/2018 Oznámení Státní pozemkový úřa 20.4.2018 6.5.2018 20.4.2018 dokument PDF (0,8 MB)
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků OUJ/0361/2018 Oznámení Státní pozemkový úřa 18.4.2018 18.7.2018 18.4.2018 dokument PDF (342 kB)
Oznámení o konání zastupitelstva obce 25.4.2018 OUJ/0356/2018 Konání Zastupitelstva 16.4.2018 25.4.2018 16.4.2018 dokument PDF (49 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - TJ Sokol Janov 5-8/2017 Veřejnoprávní smlouvy 14.3.2018 14.3.2021 14.3.2018 dokument PDF (622 kB)
SMSV Rozpočtová opatření konečná úprava k 31.12.2017 OUJ/2018 Oznámení SMSV 9.3.2018 31.12.2018 9.3.2018 dokument PDF (65 kB)
SMSV Rozpočet na rok 2018 OUJ/2018 Rozpočet SMSV 9.3.2018 31.12.2018 9.3.2018 dokument PDF (65 kB)
Plán preventivně výchovné činnosti na rok 2018 OUJ/0091/2018 Infomace z radnice 25.1.2018 31.12.2018 25.1.2018 dokument PDF (33 kB)
ROZPOČET OBCE JANOV NA ROK 2018 OUJ/2017 Rozp. a hosp. obce 28.12.2017 31.12.2018 28.12.2017 dokument PDF (162 kB)
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě UZSVM/HSY/3870/2017- Oznámení UZSVM 6.9.2017 31.12.2023 6.9.2017 2 dokumenty
Závěrečný účet obce za rok 2016 OUJ/2017 Závěrečný účet 21.7.2017 30.6.2018 21.7.2017 8 dokumentů
Dobrovolné svazky obcí a měst-povinně zveřejňované údaje OUJ/2017 Oznámení 23.3.2017 31.12.2030 23.3.2017 dokument PDF (346 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Janov OUJ/-/2017 Rozp. a hosp. obce 23.3.2017 31.3.2019 23.3.2017 dokument PDF (1,7 MB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu OUJ/2017 Veřejnoprávní smlouvy 5.1.2017 14.1.2020 5.1.2017 dokument PDF (162 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu -/2015 Dokumenty 17.2.2016 20.2.2019 17.2.2016 dokument PDF (0,8 MB)
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě -/2015 Oznámení UZSVM 11.12.2015 31.12.2023 11.12.2015 dokument PDF (359 kB)
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě UZSVM/HSY/1110/2014- Doruč. veř. vyhl. Krajský úřad Pa kraj 26.3.2014 31.12.2023 26.3.2014 dokument PDF (519 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.